Velkommen til hjælpesiden
På Scenekunstarkiv.dk har du mulighed for at fremsøge teaterarrangementer og kulturvirksomheder registreret i teaterdatabasen Tereba.
   
Scenen.dk
Find aktuelle teateroplevelser i Danmark på Scenen.dk. Søg efter teater nær dig og find inspiration i artikler og guides.

Generelt om søgninger på Scenekunstarkiv.dk

 • Søgning på en række ord giver de resultater hvor alle ord indgår, også som dele af andre ord.
 • Søgning på en række ord med "anførselstegn" giver de resultater hvor alle ordene indgår i den angivne rækkefølge (f.eks. hele sætningen eller hele navnet). Ønsker du at søge på eksakte navne som f.eks. Ghita Nørby, sæt da anførselstegn omkring navnet. På den måde undgår du, at der også søges på andre skuespillere som enten har Ghita til fornavn eller Nørby til efternavn.
 • Kommandoen AND mellem to ord eller sætninger (med anførselstegn omkring) betyder, at der kun skal komme resultater, hvor begge ord/sætninger indgår.
 • Kommandoen OR mellem to ord eller sætninger (med anførselstegn omkring) betyder, at der skal komme resultater, hvor et eller begge af ordene/sætningerne indgår. Ønsker du at se alle forestillinger, hvor mindst en af de to har medvirket, skriver du ”Ghita Nørby” OR ”Henning Mouritzen” i søgefeltet.
 • Kommandoen NOT mellem to ord eller sætninger (med anførselstegn omkring) betyder, at der kun skal komme resultater hvor den første sætning, adskilt fra det anden, indgår. Ønsker du at se alle forestillinger hvor Ghita Nørby har medvirket, men som ikke er på Det Kongelige Teater skriver du ”Ghita Nørby” NOT ”Det Kongelige Teater” i søgefeltet.
 • For at nulstille din søgning klik på det hvide kryds i den røde firkant yderst til venstre i søgefeltet.

Generelt om 'Avanceret Søgning'

 • Den avancerede søgning giver dig mulighed for at søge mere specifikt efter produktion, arrangement eller kulturvirksomhed.
 • Ved 'Søg Produktion/ Arrangement' har du mulighed for at finde oplysninger om en given forestilling. Søger du efter produktionen vil du udover almindelige oplysninger (foto, beskrivelse, kreditering) finde stamdata om f.eks. hvilke støtteordninger forestillingen er godkendt til. Søger du efter arrangementet vil du udover almindelige oplysninger finde informationer om antallet af opførsler samt hvilke eventuelle eksterne arrangører der har købt produktionen.
 • Ved Søg kulturvirksomhed har du mulighed for at søge på nuværende kulturvirksomheder i Danmark, der er registreret i Tereba. Her kan blandt andet søges ud fra kriterier om f.eks. virksomhedernes status, tilskudsforhold og geografiske placering. Det er endvidere muligt at finde yderligere oplysninger om kulturvirksomhedernes specifikke scener, produktioner og arrangementer.

 • Derudover er det muligt at sortere søgeresultaterne i alfabetisk rækkefølge. Dette gøres ved at klikke på et af sorteringskriterierne f.eks. premieredato, titel, producent.
 • Alle søgeresultater kan downloades som lister i PDF- eller ExcelFormat.

Hvad kan du forvente at finde i Scenekunstarkivet?

 • Scenekunstarkivet viser alle de arrangementer, der er registreret i TeaterRegisterBasen Tereba siden starten på sæson 2009/10.
 • Med arrangementer menes offentligt tilgængelige forestillinger, hvor publikum har haft mulighed for at købe billet.
 • Du kan samtidig finde en kort beskrivelse af hver producent og arrangør af scenekunst i databasen, samt oplysninger om den kunstneriske og administrative ledelse.
Definition af premiereformer

 • Urpremiere: Titlen opføres for første gang og premieren er i Danmark.
 • Repremiere: Titlen er en genopsætning fra tidligere sæson.
 • Premiere: Titlen har før har været vist i Danmark, men i en anden opsætning.
 • Danmarkspremiere: Titlen er før vist i udlandet, men ikke i Danmark.
 • Verdenspremiere: Titlen opføres for første gang og premieren er udenfor Danmark.
Feedback modtages gerne
Scenekunstarkivet er i fortsat udvikling, og derfor vil vi rigtig gerne høre fra dig, hvis du finder problemer eller har gode forslag. Du kan kontakte os på info@scenit.dk