Nordic Performance Art
Søgårdsvej 33
5270 Odense N
Danmark
Hjemmeside: http://www.nushu.dk
CVR-nr: 34659990
Selskabsform: Aktieselskab (A/S)
Momsregistreret: Ja
Egen scenedrift: Nej
Historie
Grundlagt: 25-06-2012
Kunstnerisk ledelse: Tine Louise Kortermand
Administrativ ledelse: Anneline Köhler Juul

Nordic Performance Art – reaching a new audience

NPA er en non-profit organisation hvis mål er,? at hjælpe kunstnere til at producere kunst i region Syddanmark ?og opføre værker på den nationale og internationale scene. ?Gennem netværk søger foreningen at opbygge positive miljøer,?hvor danske og internationale kunstnere mødes for at skabe og? nytænke projekter på tværs af kunstgenrer. Foreningen har til ?formål at få nye publikumsgrupper i tale, øge den offentlige?deltagelse i og forståelse for samtidskunst, og at bringe nyskabende?projekter ud til forskellige dele af samfundet. Foreningen arbejder? aktivt for at minimere kulturkløften og skabe en tæt alliance imellem?kulturbrugeren og den skabende/udøvende nutidskunstner.

Bestyrelse for foreningen Nordic Performance Art:?
Formand, Camilla Haustrup Hermansen (PlusPack, Marketingschef)?
Kassér, Tyge Mortensen (Forstander på innovationshøjskolen i Ryslinge)?
Lene Burkardt (tidl. kurator og ass. Direktør på Brandts Kunsthal)?
Lars Seeberg (Kulturkonsulent See@rt)?
Mads Graves (CEO & Founder)


Tilskudsforhold

Nordic Performance Art modtager:
Tilskud fra kommune
Tilskud fra offentlige fonde
Tilskud fra private fonde


Status
Producent af danske turneproduktioner
Producent af internationale turneproduktioner
Arrangør af danske turneproduktioner
Arrangør af internationale turneproduktioner

SE PRODUKTIONER OG CO-PRODUKTIONER
Tilbage
Søgårdsvej 33,5270 Odense N
Nordic Performance Art
Søgårdsvej 33
5270 Odense N
Scenekunstarkivet gør det lettere at finde frem til viden om teater
Du kan søge i arkivet, slå op i Gyldendals Teaterleksikon eller finde det aktuelle teater på Scenen.dk.
   
Scenen.dk
Find aktuelle teateroplevelser i Danmark på Scenen.dk. Søg efter teater nær dig og find inspiration i artikler og guides.